ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ ДНЗ «МАЛЯТКО»


Профспілковий комітет ДНЗ «Малятко» - це 24 співробітника, що складає 48 відсотків від загальної чисельності колективу.

МЕТА ПРОФСПІЛКИ – ПРЕДСТАВНИЦТВО ТА ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ

Між адміністрацією ДНЗ «Малятко» на чолі із завідувачем Іценко Н.Г. та профспілковим комітетом укладено колективний договір. Своєчасно вносяться зміни та доповнення до нього.

Найважливішими розділами є охорона праці, режим роботи, робочий час та час відпочинку, нормування та оплата праці тощо.

На засіданнях профкому складається план та розміщується у профспілковому куточку, який зручно розташований на першому поверсі для загального ознайомлення з ним всіх членів колективу.

Основи нашої діяльності та напрямки роботи

Соціальне партнерство

Організаційна та інформаційна діяльність

Укладання колективного договору

Солідарні дії за соціальні гарантії

Робота з молодими педагогами

Профілактика здоров'я працівників та їх дітей

Культурно-спортивна робота

Створення здорових та безпечних умов праці

Боротьба за соціальні права і гарантії працівників

Голова ПК - Лобко Ю.В.

Секретар - Шевченко Л.В.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Член Профспілки має право:

· обирати і бути обраним (делегованим) до складу профспілкових органів;

· брати участь у профспілкових зборах, бути присутнім на засіданнях виборних профспілкових органів при розгляді питань, що стосуються його прав та інтересів;

· вільно обговорювати на засіданнях комітетів Профспілки, профспілкових зборахвсі питання діяльності Профспілки, вносити пропозиції, відкрито висловлюватися та відстоювати свою думку, брати участь у підготовці рішень;

· одержувати безкоштовні юридичні консультації та іншу допомогу у вирішенні соціально-трудових питань, включаючи офіційне представництво і захист в суді, органах виконавчої влади, у взаємовідносинах з роботодавцями;

· звертатися до профспілкових органів із заявами та пропозиціями і вимагати на них відповіді;

· користуватися матеріальною допомогою та іншими виплатами з коштів Профспілки;

· отримувати інформацію про роботу профспілкової організації і використання профспілкових коштів;

· відповідно до встановлених нормативів одержувати путівки на санаторно-курортне лікування і відпочинок для себе та членів сім’ї.

Члени Профспілки зобов’язаний:

· визнавати і виконувати вимоги Статуту Профспілки;

· своєчасно сплачувати профспілкові внески;

· брати участь у роботі профспілкової організації;

· виконувати рішення профспілкових органів;

· не допускати дій, що перешкоджають профспілковій організації у досягненні мети та реалізації завдань Профспілки;

· виконувати зобов’язання, передбачені колективним договором та іншими угодами, укладеними Профспілкою;

· з повагою ставитись до товаришів по роботі, не допускати дії, котрі принижують честь і гідність громадянина;

· виконувати вимоги нормативних документів з охорони праці.

ГАРАНТІЇ ПРАВ

ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

· член Профспілки не може бути звільнений з роботи з ініціативи роботодавця без згоди профспілкового комітету за винятком випадків, передбачених законодавством;

· члени Профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, не можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності, їм не можуть бути змінені умови трудового договору, оплати праці без попередньої згоди органу, членом якого вони є;

· звільнення з ініціативи роботодавця працівників обраних до складу виборного органу первинної профспілкової організації, крім додержання загального порядку звільнення, допускається лише за наявності попередньої згоди виборного органу, членом якого вони є, а також вищестоящого органу Профспілки;

· працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації на час профспілкового навчання надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням заробітної плати за рахунок роботодавця;

· звільнення з ініціативи роботодавця осіб, які обиралися до складу профспілкових органів, не допускається протягом одного року після закінчення виборних повноважень (крім випадків повної ліквідації підприємства або вчинення працівником винних дій, за які законодавством передбачається можливість звільнення, а також невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи);

· працівникам, звільненим з роботи в зв’язку із обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада);

· за активну участь у діяльності Профспілки член Профспілки може бути заохочений шляхом оголошення подяки, преміювання, нагородження Почесною грамотою Профспілки працівників освіти і науки України, іншими видами заохочення;

· за порушення вимог Статуту, за вчинення дій, що можуть спричинити розпад профорганізації, дискредитацію профспілкового членства або протидію в досягненні мети і завдань профспілкової організації до членів Профспілки можуть застосовуватися стягнення:

- догана;

- виключення з Профспілки;

· за працівниками обраними до складу виборного органу первинної профспілкової організації, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства.

План роботи

профспілкової організації дошкільного навчального закладу "Малятко" на 2017-2018 рік

І. Профспілкові збори.

1. Про стан дотримання законодавства про працю.

а) Про громадський контроль за порядком ведення трудових книжок.

2. Звіт про виконання колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу, (березень).

ІІ. Засідання профспілкового комітету.

1. а) Звіт про роботу профспілкового комітету за період з 1.09.17р. по 1.09.18р.,

б) Про затвердження плану роботи профспілкової організації на 2017-2018р.

в) Про погодження графіку відпусток.

2. а) Про підготовку та проведення свята 8 Березня, (березень),

б) Обговорення атестаційних листків вихователів, які атестуються.

3. а) Про плани роботи постійних комісій профспілкового комітету (звіти голів комісій),

б) Про сприяння організації оздоровчої компанії для дітей.

в) Прийняття в члени профспілки.

4. а) Про погодження розподілу винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю,

б) Про підготовку до святкування Дня працівників освіти.

5. а) Про статистичну звітність,

б) - складання списків дітей працівників ДНЗ на отримання новорічних подарунків;

- складання списків дітей працівників ДНЗ шкільного віку;

- складання списків дітей працівників ДНЗ дошкільного віку;

- складання списків дітей працівників ДНЗ які мають дітей інвалідів до 18 років;

- список працівників ДНЗ які не є членами профспілки;

- список працюючих членів профспілки

ІІІ. Загальні заходи:

- Вивчити питання надання додаткових та соціальних відпусток працівникам закладу,

- Підготувати список членів профспілки,

- Провести День працівників освіти, (жовтень),

- Скласти списки дітей членів профспілки на новорічні подарунки, (грудень).

- Підготувати новорічні та різдвяні зустрічі і привітання.

Кiлькiсть переглядiв: 1100

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.