Звіт

керівника дошкільного навчального закладу «Малятко» Красилівської сільської ради Іценко Надії Григорівни у 2016році перед педагогічним колективом та громадськістю про роботу закладу у 2015-2016н.р.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)«Малятко» Красилівської сільської ради

Індефікаційний код юридичної особи: 26313334

Місцезнаходження юридичної особи: 07451,Київська обл..

Броварський р-н с.Красилівка Вул..Будівельників,3 т. 74-3-21

Приміщення дошкільного закладу типове, побудоване у 1986році, розраховане на 7 груп, 121 місце.

Із 2001року дошкільний заклад перебуває в комунальній власності села Красилівка.

Приміщення дошкільного закладу має власну міні-котельню, забезпечене освітленням , має впорядковану територію, ігрові майданчики , спортивно-музичний зал та спортивний майданчик ,має власну кухню та пральню.

Водопостачання дошкільного закладу здійснюється від глибинної свердловини та використовується власна свердловина.

На кінець 2015-2016 навчального року ДНЗ «Малятко» нараховує 149 дитини. Функціонує сім груп.

Ясельна група «Сонечко»-21 дитя, перша молодша група «Дзвіночки»- 22дитини, дві другі молодші групи: «Ромашка»-20 дітей, «Білосніжка»- 18 дітей, дві середні групи: «Дюймовочка»-19 дітей, «Фея»- 20 дітей, старша група «Капітошка»- 29 дітей.

Іценко Надія Григорівна 1953 р. н., освіта вища педагогічна, загальний стаж роботи 48 років, з 1978 року – очолюю колектив ДНЗ «Малятко».

Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюю відповідно до Статуту та річного плану роботи.

Я, як завідувач, забезпечую:

- реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

- дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, та інших органах, установах і організаціях;

- у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

- приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;

- контролюю організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників, збереження майна закладу;

- відповідаю за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- контролюю відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримую ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовую різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

У 2015-2016н.р.дошкільний заклад повністю був укомплектований кваліфікованими кадрами. З дітьми працювали 14 вихователів, музичний керівник, психолог, інструктор по фізкультурі. Завідувач та чотири вихователі, мають вищу педагогічну освіту, 10 вихователів середню – спеціальну педагогічну освіту, музкерівник вища освіта, інструктор по фізкультурі середня педагогічна освіта, психолог закінчила магістратуру, вихователь-методист –вища освіта.

Вихователі працюють в дошкільному закладі не один десяток років, це віддані своїй справі люди , які люблять дітей. Вони вже виховують дітей своїх вихованців і заслужено користуються великою повагою серед батьків.

Атестація педагогічних працівників проводилась згідно з перспективним планом та відповідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Всі педагоги закладу атестуються вчасно. У 2015-2016н.р.було протестовано :Гдешинська С.П., Таран Т.А., Лопата С.М.,Коссе Е.В., та завідуюча – Іценко Н.Г.

У 2015/2016 навчальному році якісний склад педагогічних працівників змінився:

І категорія – 5 педагогів;

9 тарифний розряд – 10 педагогів

Педагогічний стаж становить:

v Понад 25 років – 4 педагога;

v 20 років – 10 педагогів

v До 10 років – 4 педагога

Методична робота

Методична робота дошкільного закладу організовувалась з урахуванням вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу (ясла-садка) «Малятко».

Працюючи за програмами « Дитина » та «впевнений старт», педагоги переосмислили свої професійні підходи до вихованців і усю свою педагогічну діяльність будували у гуманістичному особистісно - орієнтованому контексті. Адміністрація закладу зі свого боку створила в дитячому садочку позитивну психологічну атмосферу, яка стимулювала розвитку майстерності усіх вихователів, сприяла підвищенню їх фахового рівня.

На основі програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» та програми «Впевнений старт» робота у нашому дитячому садку будувалася за такими напрямами:

- побудова освітньо – виховного процесу, з дотриманням основних принципів та завдань програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитинаі», використання нових підходів до організації життєдіяльності дітей;

- формування психологічної грамотності вихователів, підвищення рівня їх професійної зрілості, педагогічної культури і майстерності;

- розробка тематичних блоків, організація роботи по наочно – дидактичному забезпеченню;

- створення відповідного розвивального середовища в групах;

- пошук нових форм взаємодії з батьками вихованців;

- використання інноваційних технологій у роботі з дошкільниками.

Робота з педагогічними кадрами була спрямована на реалізацію основної мети: підвищення професійного рівня педагогів, координування зусиль всіх працівників закладу для вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Також робота була спрямована на виконання таких основних завдань:

· Керівництво роботою методичних об’єднань закладу та координація їхньої діяльності;

На базі нашого садочка пройшло методичне об»єднання на тему «Безпека життєдіяльності дітей»

· Створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

· Проведення систем методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей вихователів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;

· Аналіз умов забезпечення психофізичного здоров’я дітей, стану проведення занять, етапу проведення занять та вироблення рекомендацій щодо покращення умов;

· Створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання педагогічними працівниками закладу освіти методичного фонду літератури.

План методичної роботи ДНЗ будувався для поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки вихователів. Він враховував зміст і заходи методичної діяльності відповідних науково-методичних, методичних установ.

Участь у методичній роботі є професійним обов’язком кожного педагогічного працівника.

Формами методичної роботи є:

1. Масові – педради, педагогічні читання, науково-практичні конференції, семінари, виставки, консультації.

2. Групові – методичні об’єднання, гуртки передового досвіду, гуртки молодого вихователя, наставництво, ініціативні групи.

3. Індивідуальні – самоосвіта, до курсові і після курсові завдання, стажування, творчі групи.

Облаштовуючи осередки, вихователі керувались такими принципами :

· взаємодії

· динамічності

· емоційного комфорту

· зв’язку з реальним життям

· урахування вікових особливостей дітей.

Організоване за такими принципами предметно – розвивальне середовище сприяло розвитку творчих здібностей - креативності дітей .

Педагогічні ради

Протягом навчального року було проведено п»ять педагогічних рад за темами:

1. Напрямки роботи педагогічного колективу у новому навчальному році. «якісна освіта –запорука самореалізації особистості»

2. Наступність в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів. Моніторинг рівня мовленевої компетентності дітей старшої групи та першокласників.

3. Трудове виховання дітей – як проблема сучасності.

4. Система оздоровчої роботи з дошкільниками.

5. Підсумкова педрада . Рівень опанування знань,умінь,навичок вихованцями ДНЗ.

Форма проведення педрад була різноманітна. Використовувались такі форми проведення: диспути, ділові ігри, тренінги, мозкові штурми та інше. На педрадах розглядалися та обговорювались актуальні питання дошкільного виховання, розроблялися та приймалися колективні рішення, які відіграють важливу роль в удосконаленні освітнього процесу.

У 2015/2016 навчальному році колектив поглиблено працював над формуванням мовленнєвої компетентності дитини та духовно моральним вихованням. Тому на педраді 23.10.2015 року обговорювалось фомування гуманістичних цінностей, як шлях до виховання гордості за свій народ. На тій же педраді було проведено анкетування, яке допомогло проаналізувати рівень духовно-морального виховання дітей.

Організація та результативність освітнього процесу

Упродовж 2015/2016 навчального року освітньо – виховний процес був спрямований на вирішення головних річних завдань:

- Продовження спільної роботи ДНЗ та сімї щодо зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, безпеки їх життєдіяльності;приділяти більше уваги фізичному розвитку дітей, охороні та зміцненні здоров»я, віпрацюванню основних рухів.

- Розвиток пізнавальної активності, творчих можливостей, нахилів, та здібностей дітей шляхом використання різноманітних ігрових технологій, як пріоритетного засобу забезпечення життєвої компетентності особистості;

- Розвиток соціально – морального потенціалу дошкільника, вправлення дітей у використанні набутих знань з метою забезпечення їх життєвої компетентності.

Навчально - виховний процес у закладі здійснювався відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний заклад, Базового компонента дошкільної освіти, методичних листів Міністерства освіти і науки України «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» та інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 20.05.2015 № 1/9-249).

Протягом року покращилась науково – методична база методичного кабінету: педпрацівниками розроблені конспекти занять за різними лініями розвитку, розроблені пам'ятки, схеми, щодо програми, контрольно - діагностичні картки, сиетематизовано нормативно – правові документи щодо діяльності ДНЗ. У наявності картотека методичних посібників, методичної літератури та періодичних видань. Методичний кабінет є центром самоосвітньої роботи педагогів закладу.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педпрацівників були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали. Проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Вихователь - методист дошкільного закладу», «Практика управління дошкільним закладом», «Медична сестра дошкільного закладу», «Психолог ДНЗ», «Музичний керівник», «Методична скарбничка», «Зростаємо дужими», «Дошкільний навчальний заклад»

Під час проведення різних видів контролю навчально - виховного процесу було проаналізовано планування освітньо - виховної роботи вихователів, аналіз показав, що такі його принципи як актуальність, конкретність, динамічність, об’єктивність вихователями дотримуюється.

Перспективне та календарне планування відповідає вимогам, але поряд з цим у плануванні є такі недоліки:

· недостатньо просліджується система планування індивідуального підходу до вихованців,

· планування роботи з формування у дошкільників елементів ключових компетентностей не повністю містить в собі реалізацію програми;

· недостатньо уваги приділяється системному підходу до планування здоров’язберігаючої компетентності, активізації ігрової діяльності дошкільників для формування елементарних форм їх життєвої компетентності та індивідуалізації особистісного становлення.

Оцінюючи якість педагогічної праці у цьому навчальному році враховували перш за все вихованість дітей, їх комунікабельність, загальний розвиток, вміння застосувати набуті знання на практиці, емоційний фон в групі.

За навчальній рік проводились вибіркові перевірки, за результатами яких складено довідки. Довідки заслухані на нарадах при завідувачі:

Вересень 2015 «Про підготовку груп до осінньо-зимового періоду»
Листопад 2015 «Стан роботи щодо попередження дитячого травматизму. Дотримання режиму дня. Виконання розпоряджень , наказів»
Грудень 2015 «Якість дошкільної освіти через формування дидактичної компетентності вихователів» Результати персонального і вибіркового контролю. Ведення документації. Виконання норм харчування.
Березень 2016 "Вивчення стану роботи щодо розвитку основ здорового способу життя".Дотримання вимог санітарнор-гігієнічних правил. Результативність роботи з батьками.

Під час виконанняфункції контролю зверталась увага на такі питання:

· Готовність груп до навчального року, проведення ремонту, оновлення методичних посібників.

· Організація харчування дітей в дошкільному закладі.

· Рівень і володіння дітьми культурно-гігієнічних навичок.

· Робота з батьками по вихованню у дітей культурно - гігієнічних навичок.

· Відповідність планування сучасним вимогам.

· Безпека дітей, формування основ безпеки.

Результати перевірки засвідчили, що в групах створені відповідні умови для оптимальної і ефективної навчально-виховної роботи: приміщення відповідає санітарно-гігієнічним та естетичним вимогам, розмір меблів відповідає нормам, вони зручно розташовані на площині групової кімнати.

У групах створено розвивальне середовище та належні умови для організації роботи щодо виконання режиму дня. В приміщенні закладу функціонує музично- спортивна зала для проведення ранкової гімнастики, занять з фізичного виховання, рухливих ігор , музичних занять та різноманітних свят.

У лютому 2016 проведено тематичне вивчення рівня сформованості у дітей духовних цінностей та виховання у дітей любові до України, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля . З метоюоцінювання професійного рівня вихователя відповідно до сучасних вимог роботи з дітьми; надання своєчасної допомоги в організації освітньо-виховного процесу; визначення рівня сформованості компетентності дітей за сферами життєдіяльності відповідно до основних показників компетентності за програмою, аналізу причин відставання, планування заходів корекції. Була проаналізована система роботи з образотворчої діяльності, переглянуті заняття, ігри, режимні процеси, бралася до уваги співпраця з батьками з даного питання. Перевірка показала, що в групах на протязі року проводилася систематична робота з образотворчої діяльності. Робота проводиться послідовно з урахуванням психологічних особливостей дошкільнят, специфіки їхнього дійового, наочно-образного, конкретного мислення, особливостей світосприймання.

Аналіз навчально-виховних планів засвідчив, що ця робота планується щотижня під час проведення занять з ознайомлення з навколишнім, з рідної природи, в іграх та в повсякденному житті. Плануються вікторини, розваги, з питань охорони життя і здоров’я дітей. У кожній групі оформленні куточки з пропаганди безпечних умов життєдіяльності, розроблені рекомендації для батьків.

На ігровому майданчику обладнаний майданчик з вивчення правил дорожнього руху, де діти закріплюють навички одержані на заняттях та в повсякденному житті.

Оскільки у Базовому компоненті виділено сім освітніх ліній інваріативної складової, то навчально-виховний процес був спрямований на реалізацію завдань кожної з освітніх ліній через відповідні форми роботи за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програми «Впевнений старт».

Так, для виконання завдань освітньої лінії «Особистість дитини», колектив ДНЗ протягом року створював безпечні умови для фізичного благополуччя та гарного самопочуття дітей, для здійснення ефективної м’язово-рухової та предметно-практичної діяльності дошкільників. Було придбано новий інвентар: великі м’ячі, скакалки, обручі; своїми силами виготовили нестандартне обладнання для підстрибування, підлізання, масажні доріжки для стоп ніг. Дбали, щоб все наявне обладнання відповідало вікові дітей, а освітлення, якість харчування, чистота приміщень – гігієнічним нормам. Вихователі вправляли дітей у виконанні рухів різної складності, розповідали про існування корисного і шкідливого, безпечного і небезпечного, знайомили з будовою тіла, правилами збереження здоров’я, основами гендерного виховання, прищеплювали елементарні навички особистої гігієни, проводили фізкультурно-оздоровчу роботу.

Проводились щоденні хороводні ігри, ігри малої та середньої рухливості, ранкова гімнастика та гімнастика після сну з додаванням вправ профілактичного спрямування, загально розвивальних вправ для напруження та розслаблення м’язів, доріжки здоров’я.Залучали дітей на прогулянці до участі в іграх і фізичних вправах із використанням дихальних вправ, пальчикової гімнастики, танцювальних рухів.Урізноманітнювали зміст занять з фізичної культури дихальними вправами імітаційного характеру, пальчиковою гімнастикою. Проводили спільно з медичним персоналом оздоровчо-профілактичні заходи: фітотерапію, ароматерапію, полоскання ротової порожнини.

Робота з фізичного виховання проводиться інструктором по фізкультурі Лобко В.В. та вихователями груп систематично і в певній послідовності. Формування культурно-гігієнічних навичок, оволодіння прийомами оздоровлення відбувається під час спільної діяльності з дорослими.

Діти старшого дошкільного віку мають хороші показники з бігу, стрибків у довжину, метанні. Добре володіють м’ячем. Але більш ефективному оволодінню фізкультурних навичок заважає відсутність матів, м’ячів.

Створюючи умови для реалізації вимог освітньої лінії «Дитина в соціумі» та спираючись на розвиток дитини у довкіллі, педагоги нашого ДНЗ розширювали уявлення дітей про дошкільний заклад, родину, професії дорослих, предмети побуту та обережне поводження з ними, транспорт і техніку, свята, побут, звичаї українського народу, етичні норми.

Поглиблювали пізнавальний інтерес дитини до навколишнього середовища, збагачували досвід дошкільників цікавими фактами, яскравими прикладами з життя природи та людей. Забезпечували ознайомлення з предметами домашнього вжитку, побутовою та інформаційно-комунвкаційною технікою. Залучали до приготування їжі, сервірування столу.

Завдання з розвитку мовлення включалися у кожне заняття з усіх освітніх ліній. Останнім часом збільшується кількість дітей, що потребують допомоги логопеда і його відсутність в ДНЗ «Малятко» дуже відчувається. Для того, щоб возити дитину до міста батьки не завжди знаходять час і тому ми все частіше зустрічаємося із проблемою вимовляння певних звуків, слів. З такими дітьми проводиться індивідуальна робота, але вона не дуже ефективна. З батьками проводяться бесіди про необхідність правильної вимови для мовленнєвого розвитку дитини і важливість своєчасного звернення до лікаря.

Оновлення змісту педагогічної діяльності сприяє включення таких нових аспектів роботи, як розвитку у дітей інтересу до розмаїття світу природи, щире зацікавлення всіма формами життя у ній. Саме такий напрямок має освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» яка співвідноситься до розділу програми «Дитина» віконечко у природу. Протягом року вихователі залучали дітей до різних видів діяльності в природі (індивідуальних, групових), а саме: екскурсії на природу, праця на квітниках та огородах, виготовлення шпаківень, годівничок, висаджування насіння квітів, овочів та фруктів.

Залучали дітей також до різних форм творчого освоєння природно-прекрасного, різних видів роботи з природним матеріалом, до діяльності по догляду за рослинами і тваринами. Виховували в дітей шанобливе ставлення до всіх виявів життя в природі, уміння бути обережними з метою не зашкодити довкіллю, передбачати позитивні й негативні наслідки втручання в життя природи.

Педагогічним колективом дошкільного закладу проводилась планомірна робота з підготовки дітей до навчання в школі, і щодо вдосконалення змісту, форм і методів роботи з дітьми 6-го року життя за програмою «Впевнений старт», відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Організуючі роботу з дітьми шостого року життя педагоги ДНЗ виходили з того, що програмовий матеріал уже в першому класі побудовано таким чином, що його засвоєння вимагає від шестирічного першокласника не лише вміння лічити, писати, а й такого рівня загального психічного розвитку, який би дав йому можливість успішно включитися в навчальний процес та природно адаптуватися до нього.

Виходячи з того, що успіх пристосування шестирічок до нових умов залежить від сформованості в них готовності до навчання, формування цієї готовності і є пріоритетним напрямом в роботі з дітьми-п’ятирічками, які відвідують дошкільний навчальний заклад. Програма «Впевнений старт» ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, інтегрованого, компетентнісного, діяльнісного підходів до розвитку, виховання та навчання дошкільників, тісної взаємодії навчального закладу і родини у формуванні основ їхньої елементарної життєвої компетентності перед вступом до школи.

Взаємозв’язок зі школою.

Листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку від 19.08.2011 р. №1/9-634 визначено що саме наступність є однією з обов’язкових умов здійснення неперервності здобуття освіти.

В 2015/2016 н.р. на достатньому рівні реалізований план спільної роботи педколективів дошкільного закладу і Красилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Робота проводилась за такими напрямками:

· взаємодія колективів навчальних закладів;

· взаємодія дітей старшого дошкільного віку та учнів початкових класів;

· взаємодія педагогів та батьків;

· взаємодія психологічних служб.

Колективом педагогічних працівників було спільно проведено:

1. Круглий стіл „ Труднощі з якими зустрічаються першокласники у перші дні навчання у школі ”;

2. Семінар „ Роль педколективу у захисті прав дитини ”;

3. Виступ вчителів на зборах батьків старшої групи

4. Екскурсії до школи;

5. Взаємовідвідування уроків та занять педагогами;

6. Сумісні спортивні свята

Робота з батьками

Одним із напрямків методичної роботи в закладі є взаємодія дитсадка з громадськістю та батьками. На рік було сплановано роботу закладу з громадськістю та батьками, де велика увага приділялася створенню презентації іміджу ДНЗ. Першочергово намагалися презентувати імідж дитячого закладу. Створили рекламні буклети, візитки дитячого закладу, на сторінках газети «Коротичанський вістник» розповідалося про життя дошкільного закладу. В закладі пройшли дні відкритих дверей «День Святого Миколая», «Українські щедрівки», «Виховуємо здоровий спосіб життя», де батьки майбутніх вихованців змогли побачити як проходить навчального-виховний процес у закладі. В закладі створений банк даних про всіх вихованців. В кожній групі проходить соціальне обстеження і визначення соціального статусу і мікроклімату в сім’ях шляхом:

- анкетування,

- бесід з батьками,

- малювання дітьми на тему «Моя сім’я», «Ким я хочу бути», «Моя майбутня вчителька».

У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися створити атмосферу довіри, враховувати особливості кожної родини. В дошкільному закладі проводились загальні батьківські збори (вересень 2015р., травень 2016р.), та групові збори (вересень 2015р., грудень 2015р, березень 2016р., травень 2016р.).

На батьківських зборах розглядались актуальні питання виховання і навчання дітей, пропонували увазі виставки дитячих робіт, методичну літературу, залучали до активної участі у підготовці і проведенні свят, конкурсів, екскурсій. Богато часу приділялося індивідуальним бесідам з батьками під час яких вирішувалися питання, що стосувалися конкретних дітей.

Фінансово-господарська діяльність ДНЗ

Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з річним планом. З метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені заходи, а контроль за виконанням здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету.

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові та спортивний майданчики, підтримується у задовільному, безпечному стані, але спортивний майданчик потребує додаткового оснащення. Пісок завозиться у літній період. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного закладу здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави, обрізка кущів, сушнику.

Слід відмітити, що матеріально - технічна база дошкільного закладу за минулий рік змінилася. В закладі за допомогою батьків протягом двох років замінені вікна на металопластикові, лише 6 вікон дерев»яні. Замінені двері на металопластикові, замінена меблі в молодшій групі – столи, стільчики, покладено лінолеум в молодшій групі, коридорах. Також в дошкільному закладі щорічно робиться косметичний ремонт, купуються іграшки, замінюються гардини, постільна білизна, іграшки, посуд. На майданчиках встановили гірки, гойдалки, малі ігрові форми.

В дошкільному закладу успішно функціонує індивідуальне водопостачання, на харчоблоці якісне обладнання: 2 електроплити з духовими шафками, електрична м’ясорубка. А також в дошкільному закладі є три комп’ютери з МФО, музичний центр, телевізор, DVD, пральна машина-автомат 2 штуки. Якісний ремонт музичної зали, всіх вікових груп, якісні шпалери – все це посилює естетичний вигляд садка. Дошкільний заклад за цей рік придбав ноутбук, відео проектор, 2 комп»ютери, прінтери 2 штуки за кошти сільської ради.

Але є і суттєві недоліки: недостатня кількість конструкцій на спортивному майданчику, недостатня кількість малих ігрових форм на дитячих майданчиках.

Звіт про організацію гурткової роботи

Відповіднодо закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060XII (із змінами), «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. №2628–III (із змінами), указу Президента України «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді» від 30.09.2010 №927/2010 у дошкільному закладі протягом року проводилась робота з обдарованими дітьми, яка базується на нормативно правовій базі та вивченні методичної літератури щодо супроводу обдарованих дітей. На початку року проведено анкетування батьків «Чи розвиваєте Ви здібності своєї дитини» також проведено консультації та рекомендації для педагогів щодо подальшого розвитку обдарованості дітей «психологічні та соціальні особливості обдарованих дітей» Ведуться індивідуальні психологічні картки обдарованих дітей. Вихователі ведуть індивідуальну, диференційовану роботу з обдарованими дітьми шляхом ускладнення завдань підбору цікавих форм та методів роботи.

Важливою умовою подальшого розвитку обдарованих дітей є організація в дошкільному закладі роботи гуртків. На підставі Постанови кабінету Міністрів України «Про роботу з обдарованими дітьми» №39 від 20.01.1997 року в ДНЗ
створені та працюють гуртки:

· «Англійська мова», керівник Лобко Ю.В.·

«У світі казки»- вихователі всіх груп

· «Впізнайка»

· «Театралізована діяльність»

Діти з задоволенням виконують народні, сучасні танці, хореографічні композиції на святах, спільних заходах з батьками, беруть участь та займають призові місця на конкурсах в районі та дошкільному закладі.

Про соціальний захист та право освітня робота

Організації роботи з дітьми в ДНЗ значна увага приділяється соціальному захисту дітей. Робота з даного питання ведеться відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства». Дошкільний навчальний заклад забезпечено нормативно - правовими документами з питань соціального захисту дітей.

У дошкільному закладі ведеться робота з батьками, тематика бесід відображена в плані роботи із соціального захисту дітей на 2015/2016 н.рі. Відповідно до річного плану питання соціального захисту відображено на загальних батьківських зборах (протокол №2 від 05.05.2016. В усіх вікових групах протягом січня протокол (№ 2 від 10.10.2015), консультації для батьків «Емоційне благополуччя дитини в неповній сімї» (02.10.2015), засідання школи молодих батьків . У календарних та перспективних планах вихователів спланована робота з дітьми пільгового контингенту. В річному плані в розділі робота з батьками спланована робота щодо ознайомлення батьків з основними питаннями щодо соціального захисту дітей.

Організація харчування

Невід’ємною частиною збереження здоров’я дітей є раціональне харчування, яке отримують діти у дошкільному навчальному закладі. Механізм організації харчування дітей впрдовж 2015/2016 навчального року визначали законодавчі та нормативно-правові документи. На виконання ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» Робота з організації харчування дітей в дошкільному закладі здійснювалась згідно до статті 25 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060–XII (із змінами) та наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України «Про порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» від 01.06.2005 р. № 242/329, «Інструкція з організації харчування».

Видані накази щодо організації харчування від 21.01.2016 року № 21 «Про організацію харчування дітей у дошкільному закладі у 2016 році», від 28.03.2016 №29 «Про аналіз харчування дітей за І квартал 2016 року», від 11.05.2016 № 45 «Про запобігання харчовим отруєнням та організацію харчування дітей у літній оздоровчий період», від 03.09.2015 №28 «Про організацію харчування дітей у дошкільному закладі у 2015/2016 навчальному році», від 03.09.2014 №69 «Про призначення відповідальних за зняття проби готових страв», від 05.01.2016 №10 «Про створення комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини в ДНЗ на 2015/2016 н.р.».,

Старшою медичною сестрою Зінченко О.Г. протягом 2015/2016 н.р. у закладі здійснювався систематичний контроль за організацією повноцінного, безпечного та якісного харчування дітей. Продукти харчування та продовольча сировина приймалися до закладу з відповідним пакетом документів, у необхідній кількості, з дотриманням умов і термінів зберігання та реалізації продуктів харчування. Адміністрацією дошкільного закладу систематично здійснювався контроль за дотриманням вимог щодо збереження продуктів у дошкільному закладі. Медичною сестрою контролювались санітарно-гігієнічні умови комори зі збереження сировини і продуктів, щоденно контролювалася температура у холодильному обладнанні з занесенням даних до відповідного журналу. У закладі систематично здійснювався громадський контроль за закладкою продуктів харчування на харчоблоці, видачею порційної їжі у групах.

Вся документація з питань організації харчування медичною сестрою Зінченко О.Г., завгоспом Чуняк В.М. велася своєчасно, якісно.

Протягом року в дошкільному закладі було організовано якісне раціональне 3-х разове харчування дітей. Дітей, потребуючих дієтичного харчування забезпечували дієтичним харчуванням.

Питання організації харчування дітей постійно обговорювались на виробничих нарадах та нарадах, при завідувачеві: Виробничі наради: «Харчування дітей в дошкільному закладі.» , «Виконання натуральних норм» . Наради при завідувачі «Стан харчування дітей у дошкільному навчальному закладі»; «Аналіз виконання натуральних норм харчування дітей», «Про організацію раціонального харчування дітей у дошкільному закладі та профілактичну роботу щодо запобігання харчовим отруєнням грибами та ягодами», «Про аналіз харчування за 4 квартал 2015 року» та І квартал 2016р «Про посилення контролю за дотриманням санітарних вимог щодо профілактики кишкових захворювань у дошкільному навчальному закладі».

Виконання норм харчування у 2015-2016р.становить в середньому 100%.

У дошкільному закладі забезпечено щоденне виконання протиепідемічних заходів щодо запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. Так медичною сестрою Зінченко О.Г., та завідувачем ДНЗ щоденно проводився контроль за дотриманням виконанням санітарно-гігієнічних умов на харчоблоці і в групах. Аналіз виконання вимог санітарно –гігієнічних правил на харчоблоці показав, що харчоблок забезпечений миючими і чистячими засобами, весь посуд відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, промаркований, не пошкоджений. На харчоблоці дотримувались графіків генерального і поточного прибирання. Кількість та стан посуду харчоблоку відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, використовується за призначенням.

Харчоблок обладнаний всім необхідним технологічним обладнанням: електроплита з духовими шафами, електром’ясорубка, альтернативний електроводонагрівальний бак, 3 холодильника з морозильною камерою.

Медичний персонал закладу проводив систему роботу щодо профілактики ГКІ і харчових отруєнь, ведеться санітарно-просвітницька робота з працівниками закладу та батьками. Питання профілактики ГКІ та харчових отруєнь висвітлювалось на батьківських зборах, інформаційних куточках закладу, проводились індивідуальні бесіди з батьками вихованців. Заклад забезпечений у достатній кількості миючими, чистячи ми, дізінфекційними засобами. За 2015/2016 н.р. у закладі не було зафіксовано жодної ГКІ та харчового отруєння.

Інформаційно – комунікаційні технології

Одним із актуальних завдань в процесі модернізації дошкільної освіти є питання комп’ютерізації та інформатизації. ДНЗ працював згідно нормативно-правової бази з питань інформатизації: Закону України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» 75/98-ВР», Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, Закону України «Про Національну програму інформатизації» 74/98-ВР, наказу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 01.10.2012 №1060 «Про затвердження Положення пр

Кiлькiсть переглядiв: 4287

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.